Човек може да живее три седмици без храна, три дни без вода и три минути без въздух (грубо). Изглежда, че качеството на въздуха е важно за здравето, тъй като пропорционално приемаме повече въздух от всичко друго, а химикалите...